Pehrsson & Pehrsson Musik
 

Översättningar


Clas Pehrsson kan hjälpa till med översättning av texter från tyska till svenska. Han är tvåspråkigt uppvuxen och talar därmed båda språken flytande. Nedan några exempel på detta hans arbete:


Versuch einer Anweisung die Flute Travesiere zu spielen

Författare: Johann Joachim Quantz (1697–1773)

Flöjtskola från 1789, som utgör ett av våra väsentligaste källdokument rörande barockmusikens uppförandepraxis. Det omfattande inledningskapitlet behandlar grunderna för samarbetet mästare/lärling, och en översättning av denna text återfinns i Clas bok Musikhögskolelärarens yrkeskunnande – Anteckningar av en autodidakt.


Heiligenstadt Testament

Författare: Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Brev från 1802 till hans två bröder, där han uttrycker sin förtvivlan över den honom drabbande dövheten. Översättningen ingår som ett bidrag i boken Sjutton Beethoven-variationer, utgiven av Kungl. Musikaliska Akademien 2010 (förlag Atlantis).Erinnerungen und Gedanken eines Bildhauers

Författare: Fritz Klimsch (1870–1960)

Den store tyske bildhuggaren Fritz Klimsch var dubbelt släkt med Clas (bror till hans farmor och kusin till hans morfar), och det har då fallit sig naturligt att översätta hans biografi. Europas utveckling genom två världskrig utgör här en av de omvälvande bakgrunderna till hans konstnärliga arbete och liv i övrigt. Denna översättning beräknas komma ut 2020.


Feldzugsbriefe

Författare: Uli Klimsch (1895–1967)

Denna bok är sammanställd av den äldste sonen till Fritz Klimsch, och den innehåller fältposten han som ung soldat under första världskriget skickade till sina anhöriga. Clas hittade materialet bland kvarlämnade gamla dokument i sin mors arkiv. Breven har formen av skakande dagboksanteckningar, daterade från 11 december 1914 till 8 juni 1915, varefter de plötsligt upphör… Även denna översättning beräknas komma ut 2020.


Gründliche Violinschule

Författare: Leopold Mozart (1719–1787)

Violinskola från 1789, där Wolfgang Amadeus Mozarts far ger oss en bild av violinspelet under tidig wienklassicism. Översättningsarbetet pågår. Om du vill se faksimilen av originalet, så klickar Du här.


Eine Pilgerfahrt zu Beethoven

Författare: Richard Wagner (1813–1883)

Jag hittade denna lilla bok i min tyska moders rika efterlämnade bibliotek. Titeln och namnet på författaren antydde för mig som läsare ett mycket originellt koncept. Mycket snart inställde sig frågan, huruvida detta är en sann eller uppdiktad berättelse. Närmare efterforskning visade, att detta måste vara en novell, författad av just Richard Wagner. Jag hoppas kunna få den utgiven 2020.


Erinnerungen eines Geigers

Författare: Carl Flesch (1873–1944)

Carl Flesch framstår som en av sin samtids mest betydelsefulla violinister och violinpedagoger. Han kom även med nyutgåvor av flera betydelsefulla verk inom violinrepertoaren, och hans violinpedagogiska skrifter är fortfarande i bruk. Här ger han oss spännande historiska bilder från det samtida musiklivet i Europa samt i USA, en skildring där givetvis alla stora violinister från denna tid får stå i fokus. Och i bakgrunden skymtar även Europas oroliga historia under senare delen av hans liv, då han i sin egenskap av judisk musiker drabbades hårt.


Översättningen har kommit ut som bok i maj 2018. Du kan köpa den via förlag Vulkan eller Bokus. Om du vill ha en översikt, i form av innehållsförteckning och översättarens förord, klickar du här.