Pehrsson & Pehrsson Musik
 

Om ClasJag har haft ett långt och innehållsrikt yrkesliv som musiker och lärare, med vilket jag är nöjd. De kunskaper och erfarenheter jag där under ett halvsekel samlat på mig ligger till grund för mitt nuvarande arbete i Pehrsson & Pehrsson Musik.


När jag inte arbetar

Då träffas vi ibland inom familjen eller i goda vänners lag. Någon gång besöker vi olika evenemang i Stockholm. Men helst vistas jag numera i vårt härliga hem, sysselsatt med mitt skrivande. Jag pysslar också ibland i vår underbara trädgård, innan vi om aftonen tillsammans njuter av Ylvas goda mat, till vilken jag ofta ordnar med ett gott vin.

 
 

Clas Pehrsson (f 1942) har haft en omfattande internationell verksamhet som musiker och lärare över hela världen, främst i Europa, men även i Asien, USA och Australien. Han har där framträtt som blockflöjtssolist och kammarmusiker (bl.a. med Drottningholms Barockensemble), och som gästlärare besökt ett flertal musikkonservatorier och internationella festivaler. Han har även under mer än 30 år tagits i anspråk som A-censor vid de danska musikkonservatorierna och ofta anlitats som juryledamot vid stora internationella musiktävlingar (bl.a. upprepat vid Bayerischer Rundfunk i Tyskland).


Clas Pehrsson har som solist och/eller musikalisk ledare medverkat på trettiotalet olika skivinspelningar (huvudsakligen på grammofonbolaget BIS), samt i ett otal TV- och radioprogram. Han har även haft viss verksamhet som violinist, altviolinist, dirigent och textförfattare, och under 1990–1992 var han konstnärlig ledare av Vadstena-Akademien.


Clas Pehrsson blev huvudlärare i blockflöjt vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) 1965 och befordrades till professor 2000. Tidvis har han även innehaft åtskilliga andra förtroendeuppdrag där, bl.a. som prefekt för enheten Collegium Musicum med huvudansvar för utbildningen i tidig musik och dess uppförandepraxis, som ordförande i flera nämnder, mentor, internationaliseringsansvarig, prorektor samt ställföreträdande rektor. Under åren 2004–2009 innehade han även särskilt uppdrag att på KMH utveckla konstnärlig forskning och forskarutbildning. Han gick i pension som professor emeritus våren 2009,  och har efter våren 2012 avslutat sin verksamhet på KMH.


Clas Pehrsson har representerat KMH i dess medverkan i två av Vetenskapsrådet 2001 inrättade forskarskolor. Estetiska lärprocesser (huvudman dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm) arbetade med pedagogisk forskning inom flera konstnärliga högskoleutbildningar. KTH Advanced Programme in Reflective Practices (huvudman Kungl. Tekniska Högskolan) utvecklade forskning i yrkeskunnande, såväl inom vetenskapliga som konstnärliga verksamhetsområden, och där har han även medverkat i deras interna lärarutbildning KTH Learning Lab.


Clas Pehrsson invaldes 2001 som ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien (KMA), där han under flera år arbetat i Stipendienämnden, och i dåvarande Kammarmusiknämnden samt Forsknings- och publikationsnämnden. År 2014 tilldelades han akademiens främsta utmärkelse: Medaljen för Tonkonstens Främjande.


Clas Pehrsson har i övrigt haft en omfattande verksamhet inom högre utbildning och företag som föreläsare, handledare, opponent, etc. Han är nu huvudsakligen verksam som författare och arbetar även med översättningar från tyska till svenska, där han har en tvåspråkighet att falla tillbaka på (se vidare sidorna Musiklitteratur och Översättningar).

 

Clas Pehrsson

foto: Kungl. Musikhögskolan